Sponzoři

Současně děkujeme  sponzorům za finanční podporu,  jmenovitě:

Město Žamberk, DDstep s.r.o., více na, Contipro a.s., více na,

Galina a Petr Musílkovi, REKOS ŠEVČÍK s.r.o., GAF, s.r.o.,

MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic

a  ostatním sponzorům jmenovitě:

Agro Žamberk a.s., Agrokonzulta Žamberk spol. s.r.o.

Bühler CZ s.r.o., Dibaq a.s., Dům barev Žamberk, Havlenova 117

Knihařstí - Jiří Fogl, Leoš Mužík, OK FINÁL  s.r.o.