Sponzoři

Poděkování

Současně děkujeme  sponzorům za finanční podporu,  jmenovitě:
Město Žamberk, GAF, s.r.o.,  Šmídl s.r.o. a  REKOS Ševčík s.r.o..
a  ostatním sponzorům jmenovitě:
Agro Žamberk a.s., Bühler CZ s.r.o., Dibaq a.s., Knihařství-Jiří Fogl, VELOREX Žamberk, v.d.